Loading Laddar...
 

Miljöpolicy

Berndtssons Trafikskola – ditt klimatsmarta val   

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är att i alla led arbeta för minsta möjliga miljöpåverkan
samt skapa miljömedvetna trafikanter. Därför bedriver vi ett ständigt förbättringsarbete inom detta område. Hållbarhetsarbetet och fokus på miljö ska genomsyra hela verksamheten. Vi följer gällande miljölagstiftning och myndighetskrav. 


Vi vill minska den negativa miljöpåverkan genom att:

  •     Utbilda dig i ett körsätt som ger minsta möjliga utsläpp av farliga ämnen samt gör dig
        som förare medveten om körsättets betydelse för miljön så att du kan vara med och
        minska den negativa miljöpåverkan i framtiden
  •     hela tiden ledas av våra egna miljömål med uttalade minskningar av användandet av fossila drivmedel
  •     välja leverantörer och samarbetspartners där vi väger samman miljö, kvalitet, ekonomi och social hållbarhet
  •     effektivisera vår energiförbrukning
  •     arbeta för en god resurshushållning

 

 

Fairtrade

 

Nu tar vi ännu ett steg mot en hållbar framtid för fler!

 

Vi väljer fairtrademärkta produkter till personalfika och fika på våra kurser. Vi bidrar då till att odlare
och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
Fairtrade är en oberoende certifiering för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling.