Loading Laddar...
 

Köpvillkor

<p>F&ouml;ljande villkor g&auml;ller f&ouml;r&nbsp;Berndtssons&nbsp;Trafikskola i &Auml;ngelholm AB:s (<a href="tel:556575-8033">556575-8033</a>) f&ouml;rs&auml;ljning i Sverige &ouml;ver Internet till konsument.</p> <p><strong>K&ouml;pvillkor </strong></p> <p>Best&auml;llning av en vara eller tj&auml;nst sker p&aring; v&aring;r hemsida.</p> <p>Betalning g&ouml;rs i samband med best&auml;llningen och med kontokort. Kontokort inneb&auml;r att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). Vi samarbetar med DIBS Payment Services.</p> <p>N&auml;r du best&auml;llt och betalat skickar vi en orderbekr&auml;ftelse till dig.</p> <p>F&ouml;r att handla m&aring;ste du vara &ouml;ver 18 &aring;r. &Auml;r du &auml;nnu inte 18 &aring;r m&aring;ste du ha m&aring;lsmans tillst&aring;nd f&ouml;r att f&aring; handla.</p> <p><strong>Priser </strong></p> <p>Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset p&aring; varan/tj&auml;nsten &auml;r det som anges p&aring; webbplatsen p&aring; best&auml;llningsdagen. Fraktkostnad tillkommer alltid om best&auml;llningen avser en vara.</p> <p>Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Vi f&ouml;rbeh&aring;ller oss ocks&aring; r&auml;tten att &auml;ndra priser och sortiment utan s&auml;rskilda notiser om detta.</p> <p><strong>Leverans och frakt </strong></p> <p>Du f&aring;r dina varor inom 2-5 arbetsdagar efter det att vi f&aring;tt din best&auml;llning. Vi svarar inte f&ouml;r dr&ouml;jsm&aring;l som beror p&aring; hinder utanf&ouml;r v&aring;r kontroll (force majeure).</p> <p>Vi levererar endast inom Sverige.</p> <p>F&ouml;r varor som inte levereras &ouml;ver Internet till&auml;mpar vi enhetsfrakt p&aring;&nbsp;100 kr per order. Vid avh&auml;mtning av varor utg&aring;r ingen fraktkostnad.</p> <p><strong>Paket som inte h&auml;mtas ut </strong></p> <p>H&auml;mtar du inte ut ditt paket alls, s&aring; skickas det tillbaka till oss. Vi tar d&aring; ut en avgift p&aring;&nbsp;200 kr f&ouml;r att t&auml;cka de kostnader vi har i samband med det outl&ouml;sta paketet. Outl&ouml;sta varor omfattas normalt inte av &aring;ngerr&auml;tten.</p> <p><strong>&Aring;ngerr&auml;tt/retur </strong>Du har alltid 14 dagars &aring;ngerr&auml;tt n&auml;r du handlar online. Det inneb&auml;r att du kan skicka tillbaka oanv&auml;nda och oskadda varor inom 14 dagar fr&aring;n att du mottagit ditt paket eller, om du best&auml;llt en tj&auml;nst, &aring;ngra ditt k&ouml;p inom 14 dagar fr&aring;n det att avtalet ingicks. <em>K&ouml;pvillkor e-handel 2013-11-19, version 1.1 </em></p> <p>F&ouml;r att utnyttja din &aring;ngerr&auml;tt m&aring;ste du alltid senast inom 14 dagar fr&aring;n det att du tog emot varan eller ingick avtalet om tj&auml;nsten meddela&nbsp;Berndtssons Trafikskola i &Auml;ngelholm&nbsp;AB att du vill utnyttja din &aring;ngerr&auml;tt. G&ouml;r du inte detta har du inte l&auml;ngre r&auml;tt att &aring;ngra ditt k&ouml;p.</p> <p>Observera att &aring;ngerr&auml;tten inte g&auml;ller en tj&auml;nst om fullg&ouml;randet har p&aring;b&ouml;rjats, till exempel om du har &ouml;ppnat och godk&auml;nt villkoren i elevcentralens profil.</p> <p>Kostnaden f&ouml;r retur av best&auml;lld vara bekostas av dig. Varan/varorna ska returneras till adressen&nbsp;Berndtssons Trafikskola i &Auml;ngelholm&nbsp;AB, Bruksgatan 8, 262&nbsp;35 &Auml;ngelholm. Tel. <a href="tel:0431-80850">0431-80850</a>. www.berndtssons.nu</p> <p>Vid retur/&aring;ngerk&ouml;p kr&auml;vs f&ouml;ljesedel, kvitto eller ordernummer.</p> <p>Retur f&aring;r inte ske mot postf&ouml;rskott.</p> <p>Vid transport fr&aring;n oss till dig st&aring;r vi ansvaret f&ouml;r om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport fr&aring;n dig till oss st&aring;r du risken f&ouml;r varan. Detta inneb&auml;r att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du f&ouml;r detta.</p> <p>Din retur &aring;terbetalas med samma betalningsmetod som vid k&ouml;p. Detta inneb&auml;r att vi s&auml;tter tillbaka k&ouml;pesumman med avdrag f&ouml;r v&aring;r fraktkostnad p&aring; samma kort som du anv&auml;nde vid k&ouml;pet inom 30 dagar fr&aring;n det att vi mottagit din retur alternativt, om det g&auml;ller k&ouml;p av tj&auml;nst, ditt meddelande om att avtalet fr&aring;ntr&auml;tts.</p> <p><strong>Avbest&auml;llning </strong></p> <p>F&ouml;rutsatt att best&auml;llning av vara inte skickats iv&auml;g har du m&ouml;jlighet att avbest&auml;lla hela eller viss del av best&auml;llning av varor genom att kontakta oss per telefon.</p> <p><strong>Behandling av personuppgifter </strong></p> <p>I samband med att du best&auml;ller en vara eller tj&auml;nst p&aring; v&aring;r hemsida godk&auml;nner du att&nbsp;Berndtssons Trafikskola i &Auml;ngelholm&nbsp;AB registrerar och elektroniskt lagrar de personuppgifter som du l&auml;mnar i samband med best&auml;llningen. Uppgifterna kommer att anv&auml;ndas f&ouml;r administration av din best&auml;llning.</p> <p><strong>Reklamation </strong></p> <p>Berndtssons&nbsp;Trafikskola i &Auml;ngelolm AB till&auml;mpar STR:s reklamationspolicy.</p> <p>Om en vara &auml;r felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du s&aring; snart som m&ouml;jligt kontakta oss. Vid &ouml;vriga reklamationer eller klagom&aring;l ska du v&auml;nda dig till STR:s reklamationsn&auml;mnd, se www.str.se. <em>K&ouml;pvillkor e-handel 2013-11-19, version 1.1 </em></p> <p><strong>Lagval och forum </strong></p> <p>Svensk r&auml;tt ska till&auml;mpas p&aring; samtliga k&ouml;p enligt dessa avtalsvillkor. Skulle det uppst&aring; en tvist mellan parterna som inte kan l&ouml;sas p&aring; plats, kan tvisten pr&ouml;vas i domstol (tingsr&auml;tt) alternativt kan kunden (eleven) f&aring; en skriftlig pr&ouml;vning i Allm&auml;nna reklamationsn&auml;mnden (ARN) eller i STR:s reklamationsn&auml;mnd (g&auml;ller endast kunder p&aring; en STR ansluten trafikskola).</p>